Návod

Snad každý viděl v televizi hru Riskuj. Se zařízením To vím! můžete takovou hru uspořádat i Vy. Průběh a atmosféra hry závisí na Vašich moderátorských schopnostech. Lze navodit vážnou atmosféru, kdy hráči pečlivě zvažují, zda tlačítko zmáčknou nebo lze hrát také s velmi rychlým průběhem, podle toho co se Vám hodí do dramaturgie programu.

Pokud máte větší skupinu dětí nebo hráčů než je tlačítek, máme ověřeno, že hra po menších skupinkách získá na dramatičnosti. Na tlačítko se vejde i několik rukou. Je vhodné účastníky ve skupinkách namíchat tak, aby byly šance pro hru vyrovnané.

Průběh hry

  1. Seznámit hráče se základní funkcí zařízení.
  2. Vyzkoušet tlačítka nanečisto, aby se hráči seznámili s funkcí zařízení.
  3. Stisknout tlačítko Start.
  4. Položit otázku (promítnout na projektoru).
  5. Vyčkat určitý čas na odpověď, případně ukončit možnost přihlášení při nezájmu hráčů odpovídat.
  6. Stisknout tlačítko „Kdo“ a zjistit tak, kdo se přihlásil k odpovědi. Po stisku tlačítka Kdo se ostatní hráči již nemohou přihlásit k odpovědi.
  7. Je-li odpověď správná, zapsat získané body a pokračovat bodem 3 (Start) až do zodpovězení všech otázek.
  8. Není-li odpověď prvního přihlášeného hráče správná pokračovat bodem 6 (Kdo) pro zjištění dalšího přihlášeného hráče.

Zařízení To vím!

Zařízení má na zadní straně konektory pro připojení tlačítek. Na vrchní straně jsou tlačítka Start a Kdo a dále LED diody jednotlivých tlačítek. Zespodu lze odšroubovat šroub a vyměnit baterie.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí se provede stiskem tlačítka Start. Na dobu cca 1 sekundy se rozsvítí všechny LED a po jejich zhasnutí je zažízení připraveno detekovat pořadí přihlášených tlačítek.

Vypnutí se provede po posledním stisku tlačítka Kdo. T.j. není-li další přihlášené tlačítko, zařízení se po stisku tlačítka Kdo uvede do vypnutého stavu, resp. stavu s radikálně sníženou spotřebou. Opětovně zapnout lze pouze stiskem tlačítka Start buď na krabičce nebo v počítači – viz ovládací panel softwaru.

Zařízení s USB konektorem mají navíc vypínač pro vypnutí napájení z baterií. Připojením k počítači je zařízení napájeno z USB a nedochází k vybíjení baterií. Vypínač může být v poloze vypnuto.

Připojení a odpojení tlačítek

Tlačítka jsou připojena 4pinovým telefonním konektorem se zámkem. Zámek konektoru je třeba před odpojením tlačítka stisknout a potom vyjmout konektor. Při připojování tlačítek se zámek nemusí mačkat, konektor se slyšitelně „zacvakne“. Při manipulaci s odpojeným kabelem dejte pozor na konektor, je plastový a zámek se relativně snadno zláme.

Výměna baterií

Zespodu je možné odšroubovat šroub a vyměnit baterie. Baterie AAA se vkládají ve správné polaritě. Ve vypnutém stavu by baterie měly vydržet cca 2 roky. Pokud máte zařízení připojeno k počítači, je napájeno z USB konektoru.

Pokud víte, že nebudete zařízení To Vím! dlouhou dobu používat je vhodné vyjmout baterie.

Zajímavé odkazy

Zde je popis, jak vytvořit prezentaci pro soutěž Riskuj v PowePointu. http://www.ceskaskola.cz/2012/03/karel-klatovsky-jak-vytvorit-dum-ve.html