Software

Software pro zobrazení pořadí přihlášených hráčů komunikuje se zařízením To vím! a zobrazuje přihlášená tlačítka. Na následujícím obrázku se hráč s číslem 3. přihlásil jako druhý a je na řadě, protože hráč s číslem 4. neodpověděl správně.

Aktuální software

Program verze 2.1.3 2024-05-15

 • Podpora pro všechna zařízení To vím!
 • Lepší detekce portů a připojených zařízení
 • Rychlejší zobrazení výsledků při „současném“ stisku více tlačítek
 • Ukázkový mód bez připojeného zařízení
 • Nové možnosti nastavení vzhledu výsledků
  • Barevné ladění – oranžové, modré nebo zelené
  • Velikost čísel přihlášených tlačítek – malé, normální, velké a vlastní velikost
  • Standardní nebo kompaktní zobrazení čísel
  • Vlastní nastavitelná velikost ikon a číslic – novinka

Download

To_vim-2024-05-15-installer.zip – 64bit aplikace pro Windows

Pro 32bitová Windows již není software dostupný. Pro software běžící v OS Linux mě prosím kontaktujte.

Ovladače pro Windows

Ovladače v systému Windows 10 a 11 jsou použity výchozí a není tak třeba žádné ovladače instalovat.

Pro starší verze systému Windows mohou být následující ovladače nutné.

Ovladače pro zařízení To vím! 6 nebo To vím! 8: https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

Ovladače pro zařízení To vím! 24: https://to.vym.cz/download/to_vim24_drivers.zip

Nezobrazí-li se nový sériový port v seznamu portů po připojení zařízení To vím! k USB je třeba nastavit ve Správci zařízení zaškrtávátko Load VCP. Viz následující obrázek. Aby se změna projevila je zapotřebí odpojit USB a opětovně připojit nebo restartovat počítač.

Nastavení zaškrtávátka Load VCP

Snímek obrazovky ovládacího okna s připojeným zařízením.

Popis ovládání programu

Vyhledej porty – vyhledánově připojené zařízení To vím! – musí být nainstalovány ovladače!

Připojit/Odpojit – Připojit nebo odpojit zařízení To vím! Aplikace začne nebo přestane se zařízením komunikovat.

Start – start nového přihlašování – lze použít i tlačítko Start na zařízení

Kdo – ukončí přihlašování a zvýrazní hráče v pořadí – lze použít i tlačítko Kdo na zařízení

Ukazovat přihlášené průběžně – ihned po stisku tlačítka hráče se zobrazí číslo jeho tlačítka. Není-li zaškrtnuto zobrazí se pořadí hráčů až po stisku tlačítka Kdo. Pokud hráči odpovídají rychle může být tato možnost napínavější.

Kompaktní zobrazení – zobrazí výsledky s menšími mezerami. Výsledky zasahují méně do podkladového obrazu. Nastavení je vhodné také pro menší rozlišení obrazovky nebo projektoru.

Barevné ladění – volba barevného podkladu čísel přihlášených tlačítek.

Velikost zobrazení – změna velikosti zobrazení výsledků.

Ukaž – Při nezaškrtnuté volbě „Ukazovat přihlášené průběžně“ ukáže nebo skryje zobrazené výsledky bez ukončení přihlašování.

Ukončit – odpojí zařízení a ukončí program.

Pozn.: Uzavřením okna pomocí zavíracího křížku vpravo nahoře „X“ se hlavní okno programu minimalizuje do ikonky „vedle hodin“. Neruší tak prezentaci otázek při jednomonitorové konfiguraci. Zařízení a zobrazení výsledků lze nadále ovládat tlačítky Start a Kdo. Stiskem pravého tlačítka myši na ikonce To vím! lze opět zobrazit hlavní okno nebo program ukončit.


Starší verze programů

To_vim-2019-11-19-installer.zip – 64bit aplikace pro Windows
To_vim-2019-11-19-installer.zip – 32bit aplikace pro Windows
to_vim-2.0.0-4.fc30.x86_64.rpm – 64bit aplikace pro Linux – Fedora, CentOS

Program verze 1.6.0 z 2018-04-03

 • podpora pro novou verzi zařízení To vím! 8 + USB – 2018-01

To_vim-2018-04-03-installer.zip – 32bit instalační program

Program verze 1.5.0 z 2017-02-08

 • nový instalátor
 • možnost zobrazit výsledky až „po“ pro větší napínavost
 • možnost volby barvy výsledků (změnou konfiguračního souboru)
 • možnost použití vlastních obrázků číslic (změnou konfiguračního souboru a nahráním adresáře s obrázky do adresáře programu)
 • odstraněny některé chyby předchozích verzí

To_vim-2017-02-08-installer.zip – 32bit instalační program

Instalace programu je detailně popsána na stránce Instalace softwaru.

Software pro Linux Vám zašleme na žádost e-mailem, ale brzy se tu objeví odkaz na stažení a to včetně zdrojových kódů.

Požadavky na operační systém a ovladače

 • Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 … 32bit nebo 64bit verze
 • Linux – Ferdora nebo Centos … i686 nebo x86_64

Když se nedaří

Pokud se nepodaří počítači navázat spojení se zařízením program zobrazí tuto hlášku.

Pravděpodobně jste zvolili nesprávný port nebo nejsou správně nainstalovány ovladače. Stiskněte opětovně tlačítko Connect / Připoj, zvolte jiný port a znovu stiskněte Connect / Připoj. Pokud nemáte v nabídce žádný další port zkontrolujte připojení USB a stiskněte tlačítko Vyhledej porty. Není-li ani teď dostupné zařízení To vím! ukončete program a pokuste se ověřit nebo znovu provést instalaci ovladačů, resp. restart PC. Zařízení To vím! se k systému hlásí jako USB Sériový port.